Discusprolaps mellem L2 / L3 med parese (lammelser)

Discusprolaps mellem L2/L3 betyder,at båndskiven mellem 2.og 3. lændehvirvel  er bristet og buler ud og medfører tryk på en nerverod

Sygehistorie

Hvad er en discusprolaps

Magnetisk Resonans  (MR)

Objektivt undersøgelse

Operation

Genoptræning

Link til ordbog

Sygehistorie                                                                                                                                                                                                                                  Jeg er blevet opereret for en discusprolaps, men da det varede længe inden lægerne og jeg opdagede, at jeg havde parese (lammelser) af både højre og venstre hoftemuskler samt af venstre lårmuskel blev operationen ikke foretaget med det samme. Derfor har jeg stadig nedsat kraft i musklerne efter operationen. Min læge mente ikke, at det var muligt at få en ny prolaps på det samme sted, som jeg tidligere havde haft én. Han mente derfor, at jeg ikke havde en prolaps. Jeg fik formentlig for ca. 10 år siden en discusprolaps mellem 4. og 5. lændehvirvel, men det gik i ro af sig selv efter ca. ½ år.

Jeg havde dog en discusprolaps men et andet sted på lænderyggen. Lægen burde have undersøgt mine kræfter i knæ og hofte, men det gjorde han desværre ikke. Derimod undersøgte han om kræfterne i fødderne var normale og udspurgte mig om vandladning og afføringsproblemer.

Efter ca. 5 dage søgte jeg en ny læge, som var vikar for min egen læge. Han mente, at der kunne være noget galt med min ryg, men undersøgte ligeledes ikke for muskelkræfter i hofte og knæled. Under begge undersøgelser havde jeg voldsomme smerter, når jeg skulle ligge udstrakt på lejet. Desuden opstod der kramper i begge ben ved forsøg på at ligge udstrakt. Det samme skete ofte, når jeg bevægede mine ben i sengen. Desuden havde jeg ved begge undersøgelser brændende fornemmelser på begge lår og jagende smerter ned i benene. Inden den 2. lægeundersøgelse havde jeg fået krykkestokke, da jeg følte mig usikker på mine ben, hvilket gjorde, at jeg havde svært ved at holde balancen. Desuden gik jeg meget foroverbøjet Jeg fik dog samme nedslående besked: ”Gå hjem og tage smertestillende medicin.” Jeg fik dog en henvisning til en undersøgelse på Rheumatologisk afdeling, men jeg måtte forvente en ventetid på op til 20 uger.

For at blive indlagt akut skal man have lammelser eller vandladningsproblemer, men da lægen ikke undersøgte hofte og lårmuskler, og jeg ikke havde vandladningsgener, retfærdiggjorde det ikke en akut indlæggelse. Jeg var dog ikke selv i tvivl om, at det var helt galt med min ryg, og at nerverne var afklemte til mine ben.

Jeg meldte mig syg på min arbejdsplads og skrev lidt om, at jeg ikke vidste hvor lang tid der ville gå inden jeg kunne komme tilbage til arbejdet, på grund af ventetider samt lidt om min tilstand. Min arbejdsplads (sygehus) tilbød mig indlæggelse på egen afdeling, formentligt på grund af, at jeg var nødt til at gå med krykkestokke og at jeg selv var overbevist om at nerverne måtte være afklemte ned til benene. De bestilte en MR scanning af ryggen på mig. MR scanningen blev foretaget efter ca. 4 dage og denne viste en stor central prolaps mellem 2 og 3 lændehvirvel.

Hvad er en discusprolaps ?                                                                                                                                                     

 

Lænderygsøjlen består af 5 hvirvler og mellem disse ligger en bruskskive (båndskive eller discus). Yderst i discus ligger en bindevævsring, som omkranser en geleagtig kerne. Brister ringen af bindevæv, kan den bløde kerne komme til at bule ud. Denne bule giver anledning til tryk på rygmarvssækken eller en nerverod.

Billedet viser 4 lænderyghvirvler. L1 = Lændehvirvel 1 som er den øverste af de 5 lændehvirvler. Den lyserøde skive illustrerer en båndskive (dicus) og det gule er rygmarven

 

     

  Billedet illustrerer en discusprolaps med tryk på nerven

Symptomer afhænger af, hvilket niveau nerveroden er i klemme. Føleforstyrrelserne og lammelserne er ikke lokaliseret på det samme sted ved en L2/L3 prolaps og en L4/L5 prolaps. Mange får en prolaps mellem L4/L5, og lægerne undersøger ofte for det, men de praktiserende læger overser desværre ofte en L2/L3 prolaps, som det skete i mit tilfælde.                                                       Top

Råd: Vær selv opmærksom på, om du begynder at gå usikker. Jeg troede, jeg gik usikkert på grund af smerterne. Jeg var derfor ikke klar over, at jeg havde nedsat kraft over hofterne

Føleforstyrrelser ved L2 prolaps.                                                                                                                                                              

                                                                  

                  Set forfra                          Set bagfra

    Jeg havde brændende fornemmelser på låret svarende til tegningen (L2) 

Uddrag af journal

Neuroradiologisk røntgen-konference 07-01-09
Vi har set MR-scanningerne og kan se degenerative forandringer. Diskusprotrusion på flere niveauer, men på 2/3 niveau er der en stort central prolaps.

(MR) Magnetisk Resonans billed    

Undersøgt af kirurgisk overlæge 08-01-09                                                                                                                        Top
Patienten bliver set i ambulatoriet, efter vi har fået forevist billedmateriale på neuroradiologisk konference. Hun fortæller, at hun igennem mange år har haft moderate ryg gener, men har dog klaret arbejdet som sygeplejerske her i huset uden de store problemer, og hun gik da også på arbejde de første dage, efter hun d. 12.12.08 fik smerter i ryggen med udstråling ned på forsiden af venstre lår til omkring knæleds niveau. Disse smerter i låret kom efter et par dage. Der kom betydelig forværring op til jul, og hun søgte egen læge d. 22.12.08, som ordinerede sengeleje og smertestillende medicin.
Der kom imidlertid yderligere forværring, og hun er nu indlagt akut på neurologisk afdeling. Hun fortæller, at hun siden d. 12.12.08 ikke har kunnet rette sig ordentligt op, hun må gå foroverbøjet, og når hun ligger i sengen, så kan hun slet ikke ligge udstrakt på ryggen, hun må ligge på siden og krølle sig sammen i fleksion. Hun sidder rimelig godt i en stol, så er der ro, men hun har smerter, som hun betegner som helvedes ulidelige smerter på forsiden af begge lår, og nu er det mest udtalt på højre side. Hun husker ikke helt, hvornår det gik i højre ben, men det er fortsat også tilstede på venstre side. Hun har ikke selv bemærket de svære pareser. Hun har ikke haft vandladningssymptomer. Hun har haft normal sensibilitet i ridebukseområdet. Hun er undersøgt på neurologisk afdeling med rektal eksploration, hvor der fandtes normal sphinctertonus.

Objektivt undersøgelse
Klinisk er patienten absolut reel i god AT (almen tilstand). ET (ernæringstilstand) middel. Kan slet ikke rette sig helt op. Står med kyfosering lumbalt. Der er let ømhed over L2/L3 niveau, men der er ikke noget konturspring. Ingen paravertebral ømhed, ingen forandringer i huden.
Hun går usikkert. Man kan især se, at hun er utryk ved at stå på venstre ben. Hun går med krykkestokke, og skal gøre dette, når hun er oppe at stå og gå.
FGA er til 10 cm . Hun kan slet ikke lordosere lumbalt, så hun kommer højst til ca. 30 graders fleksion over lænden når hun prøver at rette sig op. Bækkenet i balance, ingen skoliose. Undersøgt på lejet er der normale fodpulse. Der er svære pareser på UE i form af nedsat kraft ved fleksion og ekstension i venstre hofteled til ca. 30% af normal kraft. Nedsat kraft ved ekstension og fleksion i venstre knæled til ca. 40% af normal kraft. Normal kraft over fodleddene, dog er der tendens til at give efter ved ekstension på venstre side. Desuden er der stærkt nedsat kraft ved fleksion og ekstension i højre hofteled, men ingen sikker parese over højre knæled eller fodled. Der er nedsat sensibilitet anterior medialt på begge lår, mest udtalt på venstre side. Der er manglende venstresidig patellarrefleks, mens højre er normal. Der er normale men meget svage akillesenereflekser på begge sider. Laseque er bilateralt negativ.Patienten har meget svært ved at ligge på lejet.

Resultat af MR scanning                                                                                                                                                        top
Der er foretaget MR-skanning, og vi mangler en beskrivelse. Der er degenerative forandringer på de 4 nederste niveauer. På 4-5 niveau er der en lille diskusprotrusion, som ikke skønnes at betyde en faktuel af symptomer. På L2/L3 niveau er der en stor central prolaps, som optager mere end halvdelen af spinalkanal arealet, og ligger sig imellem de to L3 rødder, og presser durasækken bagud. Ses især i sigitaloptagelsen, hvor der kun er få millimeter bramme tilbage bagtil til durasækken centralt i kanalen.

Plan
Det drejer sig tilsyneladende om en stor subligamentær prolaps, muligvis med et sekvester tillige.
Patienten har overvejende venstresidige symptomer og svær parese over hofteled og knæled på venstre side, og der er klar indikation for subakut operation
Patienten selv helt indstillet på dette, fordi hun ikke længere kan holde smerterne ud, trods ret massiv analgetisk behandling, hvor hun også har været på Morfica.
Hun informeres om behandlingsprincipper ved operation for lumbal prolaps. Risici og forventninger er gennemgået, og hun skal på afdelingen og have udleveret skriftligt informationsmateriale. Skal sættes på programmet til operation i morgen og ses af narkoseafdelingen i dag. Der er markeret til operationen fra primært venstre side, og jeg vil tro, at man kan fjerne det hele fra venstre side, det vurderes peroperativt.                              
Top                                                                                                                             

09-01-09 Operations beskrivelse 
Ablatio prolapsus disci intervertebralis lumbalis L2 sin. (fjernelse af prolapsen)
Procedure
4 cm lang paramedian incision på venstre side over 2/3 overgangen. Der kontrolleres i gennemlysningen med markering med dissektor at man er på korrekt niveau nemlig L2/L3 overgangen.
Der foretages partiel hemilaminektomi på nedre kant på L2 og ligamentum flavum fjernes helt ind centralt og lidt over på højre side så der er god overblik.
Der er tydelig bagudskubning af durasækken pga. den subligamentære prolaps. Durasækken og L3 roden holdes forsigtigt medialt og jeg udviser stor forsigtighed for ikke at komprimere durasæk og roden for meget.
Herefter præsenterer sig stor subligamentær prolaps i alt to kubikcm og denne fjernes i flere store stykker og diskusrummet udrømmes forsigtig.
Palperer efter over på højre side hvor jeg kan komme ned lateralt for dura og der føles ikke yderligere prolapsvæv der men en lille diskusprotusion.
Der er frit inde foran dura og ud i rodkanalen både på højre og venstre side.
Der skylles og der lægges Marcain 0,5% med adrenalin i fascie og subcutis og der lægges lidt fedtvæv henover dura
og der lukkes efter skylning med
vikryl i fascie og subcutis (underhud) nylon i cutis (hud)
tør og steril forbinding.                                                                                                                               
Top

Plan
Følger vanlig plan efter operation for lumbal prolaps.
Man må være særlig opmærksom på at patientens ret omfattende pareser over venstre hofte og knæled ikke nødvendigvis svinder spontant idet de formentlig har været tilstede et stykke tid anamnestisk set.
Man skal derfor fra fysioterapeutisk side være opmærksom på, at det også bør anføres i genoptræningsplanen.
Evt. må man overveje specialiseret træning til denne patient som kan fortsætte relativ kort tid efter udskrivningen men det må vi lige drøfte på afdelingen afhængig af det postoperative forløb.
OP tid 09.15-09.45.Blødning 20 ml.

Aktuel funktionsevne på udskrivningstidspunktet 
Kan gå sikkert med rollator, kan gå 100-200 meter. Får periodevis kraftig smertejag ned i venstre ben. Kommer selv ind og ud af sengen. Rejser sig uden støtte. Der er afprøvet trappegang som klares ved støtte af et gelænder samt en stok. Der er forsat nedsat muskelkraft af forreste lårmuskel (quadriceps) og hoftebøjere (iliopsoas) på venstre side. Har derfor svært ved at hæve sig op på venstre ben.

Genoptræningsplan. Der er behov for styrke- og stabiliserende øvelser efter prolapsoperationen. Gerne med opstart i bassin efter 3-4 uger. Træningen kan evt. senere overgå til træning i kommunalt regi.
Uddrag af journal slut

Efter operationen
Allerede sidst på eftermiddagen var jeg ude af sengen. Jeg kunne gå ved hjælp af en gang stol. En stol som gav mig så stor støtte at jeg kunne gå selvom jeg stadig havde nedsat kraft i benene  
 
               

Denne stol brugte jeg ca. i 5 dage, hvorefter jeg fik en rollator, som jeg blev udskrevet med den 7. dag. Jeg havde stadig mange smerter ned i benene de første 14 dage efter operationen, men efter 1 måned er smerterne aftaget betydelig, og der var ikke mere behov for smertestillende medicin. Jeg havde besvær med at sidde ned de første 14 dage. Jeg sad bedst på en høj stol med en skråpude. Det er blevet bedre, men jeg skal passe på, med ikke at sidde for længe af gangen. Jeg har lånt en toiletforhøjer med armlæn, da det til tider er svært for mig at komme op at stå.

Genoptræning 
Før og efter operationen kom der en fysioterapeut, som viste mig, hvordan jeg skulle komme ud af sengen uden at belaste ryggen. Desuden lærte jeg nogle øvelser, som jeg skulle udføre, når jeg kom hjem

Formspænding af mavemuskler

                

Bevægelighed i lænderyggen

                            

Udspænding af nervevæv                               

                             

Gode råd

Status 1 måned efter operationen

Bassintræning x 2 ugentlig
Startet ca. 1 måned efter operationen. Fysioterapeuten øver især min balance( stabiliserende øvelser)  samt  styrketræner mine muskler i hofte og ben. Vandet er 32 grader og det er let at lave øvelserne i vandet, da jeg føles vægtløs.

Desuden er jeg begyndt at cykle på motionscykel for at få styrket mine benmuskler.

Ordbog                                                                                                                                                                                    Top

Ekstension = at udstrække

Fleksion = at bøje

Kyfose = rundryggethed

Scoliose= en sidekrumning af ryggen

Lændelordose = det naturlige svaj eller fremad krumning som er i lænderyggen

Discusprotrusion = en inkomplet prolaps. Den bløde kerne (nucleus pulposis) buler ud mod den fibrøse ring, men er ikke brudt hel igennem  

Anterior = fortil

Posterior = bagtil 

Medialt =indefter

Columna = søjle - Lumbalis = lænd

Vertebra = ryghvirvel

Columna lumbalis = lændehvirvelsøjle 

Columna lumbalis består af 5 vertebra

L2/ L3 prolaps = prolaps mellem 2 og 3 ryghvirvel 

Muskeltonus = muskelspænding

Sphinktertonus = spænding i lukkemusklen  Slap muskel kan bevirke, at det er svært at holde på afgang af luft og afføring

Refleks = Ved en refleks forstår vi en reaktion på en påvirkning, en stimulus, udløst ubevidst gennem nervesystemet.

Akillesrefleks = bøjning nedad af foden, udløst af slag mod akillessenen

Patellarrefleks = knærefleks. Ved let slag på ligamentum patellae, udløses en reaktion gennem rygmarven som bevirker kontraktion af m. quadriceps femoris på lårets forside, med let strækning af knæet. Reaktionen er ubevidst. 

Laseque test = strakt benløft test.               Er ofte udtryk for sværhedsgraden af nerverodstrykket. Prøven er positiv såfremt der fremkaldes radierende smerter fra ryggen ned i det løftede strakte ben før ca. Laseque positiv såfremt der fremkaldes udstrålende smerter fra ryggen ned i det løftede strakte ben før 70 grader

Sensibilitet = følsomhed

UE= Underekstremiteter = ben

Sensibilitet i ridebukseområdet                Det område hvor man sidder på en hest. Nedsat sensibilitet kan medføre vandladningsproblemer.

Peroperativt = under operationen

MR = Forkortelsen står for Magnetisk Resonans. En lægelig metode til at danne skarpe billeder af bløddele og knogler i kroppen ved hjælp af magnetisme og radiobølger. Billederne bruges til at konstatere og dokumentere sygdomme i væv.

Anamnestisk = oplysning om patientens sygdomsforløb

Dura = hårde hjernehinde

Ablatio =fjernelse

Durasæk =Den hårde hjernehinde, der også strækker ned i rygmarvskanalen

  

Sekvestreret diskusprolaps (med frit fragment): Diskusprolaps som penetrerer så diskusvæv kommer ud i epiduralrummet

 

Radikulopati. = kliniske symptomer eller kliniske tegn på neurogen affektion.

 

Partiel hemilaminektomi                              Adgang til rygmarvskanalen opnås fra rygsiden ved at den bageste afdækning, lamina vertebralis, afbides.                                 Indgrebet kaldes laminektomi.
Hvis der skal fjernes en prolaps, kan man måske nøjes med en partiel hemilaminektomi. Hemi=halvsidig                

Der fjernes lidt af ryghvirvelen for at kunne komme til at operere

Ligamentum flavum                                       Tykke flade bånd, der aflukker hvirvelkanalen bagtil. Består overvejende af elastin, der har minimal stress relaksation, men ingen mekanisk funktion. Holder hvirvelkanalen glat ved bevægelse. 
Paramedian incision                                          Et snit ved siden af midtlinjen Fascie                                                Muskelfacierne eller muskelbinderne er en bindevævshinde, der har til opgave at binde musklerne ind til skelettet